چشم انداز و رسالت مرکز

تعداد بازدید:۸۲


توسعه دانش در مورد بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان بعنوان فراوانترین موجودات روی کره زمین و انجام پژوهشهای علمی و کاربردی بنیادی جهت شناسایی بندپایان ، بیماریهای منتقله از آنها ، ارتباط با انسان و تاثیر روی زندگی انسان

کلید واژه ها: منتقله بندپایان انسان توسعه علمی اردبیل

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۴۰۲