هیات موسس مرکز

تعداد بازدید:۱۷۷

عضویت در مرکز

(تمام یا نیمه وقت)

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام و  نام خانوادگی

رزومه علمی  
 

نیمه وقت

حشره شناسی پزشکی

دکترا

دکتر یاور راثی

https://isid.research.ac.ir/Yavar_Rassi  

نیمه وقت

حشره شناسی پزشکی

دکترا

دکتر علیرضا چاوشین

https://isid.research.ac.ir/AliReza_Chavshin  

نیمه وقت

سم شناسی

دکترا

دکتر احمد سلیمی

https://isid.research.ac.ir/Ahmad_Salimi  

نیمه وقت

حشره شناسی پزشکی

دکترا

دکتر عابدین ثقفی پور

https://isid.research.ac.ir/Abedin_Saghafipour  

تمام وقت

حشره شناسی پزشکی

دکترا

دکتر اسلام مرادی اصل

https://isid.research.ac.ir/Eslam_MoradiAsl  

تمام وقت

میکروب شناسی

دکترا

دکتر فرزاد خادمی

https://isid.research.ac.ir/Farzad_Khademi  

تمام وقت

اپیدمیولوژی

دکترا

دکتر عباس عباسی قهرمانلو

https://isid.research.ac.ir/Abbas_AbbasiGhahremanlou  

نیمه وقت

بیوتکنولوژی پزشکی

دکترا

دکتر کاظم نجاتی کوشکی

https://isid.research.ac.ir/Kazem_Nejati  

نیمه وقت

عفونی

متخصص

دکتر جعفر محمدشاهی

https://isid.research.ac.ir/Jafar_MohammadShahi  
آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۴۰۲