خصوصیت بارز اعضا یا مرکز

تعداد بازدید:۱۲۷
خصوصیت بارز اعضا یا مرکز

این رشته ارتباط تنگاتنگی با سایر رشته ها در بحث سلامت و کنترل بیماریها در جامعه داشته و از مهمترین خصوصیت کار و تحقیق در فیلدهای بیماری و در بین جامعه می باشد.

کلید واژه ها: جامعه رشته ارتباط اردبیل

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۲