اخبار - آرشیو

اولین نشست بین المللی بیماری های منتقله بوسیله ناقلین بین دو کشور ایران و آذربایجان در سال ۱۳۹۸

اولین نشست بین المللی بیماری های منتقله بوسیله ناقلین بین دو کشور ایران و آذربایجان ۱۳۹۸

در این نشست که در سال ۱۳۹۸ انجام یافت وضعیت مهمترین بیماری های منتقله بوسیله بندپایان بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و زمینه های همکاری تحقیقاتی و پژوهشی وآموزشی بین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت. این نشست به همت معاونت تحقیقات و فناوری و مرکز بیماری های منتقله بوسیله بندپایان با همکاری امور بین الملل دانشگاه و با حضور مشاورین وزارت بهداشت و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت دو روز برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری سلسله کارگاهای روش تحقیق برای دانشجویان دانشگاه
کارگاهای روش تحقیق

برگزاری سلسله کارگاهای روش تحقیق برای دانشجویان دانشگاه

در این برنامه ها که به مدت ۲ ماه طول می کشد پنجشنبه های هر هفته بصورت عملی کارگاههای روش تحقیق برای دانشجویان برگزار می گردد. این برنامه ها با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب