همکاری با دانشگاه تربیت مدرس تهران

همکاری با دانشگاه تربیت مدرس تهران در راستای آموزش دانشجویان ارشد

۰۲ آبان ۱۴۰۲ | ۱۵:۰۱ کد : ۲۸۱۶۹ اخبار
تعداد بازدید:۵۸

طی تفاهم نامه ای بین دانشکده بهداشت دانشگاه تربت مدرس تهران با معاونت تحقیقات و مرکز تحقیقات بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان اردبیل 4 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی برای سپری کردن واحد کارآموزی در فیلد استان اردبیل حضور یافتند و در مورد روشهای صید آنوفلها ‏ پشه خاکیها ‏ عقرب و سایر موارد بر اساس دستورالعمل و چک حشره شناسی آموزشهای عملی را فرا گرفتند. مدت زمان این دوره طی دو هفته صورت گرفت و در این راستا انستیتو تحقیاتی مشگین شهر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران همکاریهای خوبی انجام دادند. 

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۴۰۲

نظر شما :